GDPR - Personvernerklæring
  • Personvernerklæring -

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan NordSide AS samler inn og bruker personopplysninger.

Dersom du har spørsmål om opplysninger om deg, ikke nøl til å ta kontakt med oss på info@nordside.no.

Personopplysninger er alle typer av informasjon som kan relateres til en identifiserbar person, slik som navn, adresse, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer og i tilfelle person nummer. (Kun til faktura betaling.)

Hva er målet med behandling av personopplysninge?

Vi trenger disse opplysningene for å holde kontakt, identifisere ditt behov, og for å kunne sette opp møter og eventuelle tilbud.

Vårt formål ved innsamling av personopplysninger er for å behandle deg som kunde, samarbeidspartner, eller interessent.

Vi vil ikke bruke personopplysninger til andre formål enn det som opprinnelig var intensjonen.

HVORDAN SAMLER VI INN PERSONOPPLYSNINGENE?

Vi samler inn opplysninger som navn, telefonnummer, adresse, e-post adresse og i tilfelle person nummer (kun til faktura betaling) gjennom i vårt kontaktskjema.

Dette er opplysninger du frivillig gir oss, og ikke noe vi samler inn uten at det er en interesse fra deg.

Opplysningene fra kontaktskjemaet blir registrert i vårt CRM system.

HVEM SOM HAR TILGANG TIL DATAENE?

Det er kun vi i NordSide AS som har tilgang til personopplysningene. Vi selger aldri informasjonen videre til tredjepartner. Informasjon som trenger vi, brukes for fakturering vil gis videre til regnskapsfører og til eventuelle samarbeidspartnere ved direkte fakturering.

HVOR LENGE LAGRER VI DATAENE?

Dersom du har et kundeforhold med oss, lagrer vi dine personopplysninger så lenge kundeforholdet varer. Etter endt kundeforhold beholder vi kun nødvendige opplysnigner for regnskap. Ser vi at vi kan ha en genuin samarbeidsinteresse ved senere anledning, beholder vi dine opplysninger også etter avsluttet kundeforhold.

DIN RETT TIL INNSYN, RETTING OG SLETTING

Du har rett på innsyn i de opplysningene vi har lagret om deg, hva de brukes til, hvem som har tilgang til de, hvor lenge de blir lagret og hvor dataene er hentet fra. Du har rett til å be om endring av dine opplysninger.

Du har også rett til å kreve sletting av personopplysninger du mener er unødvendig. Du har også rett til å trekke tilbake ditt samtykke dersom et samtykke var utgangspunktet for vår lagring av dataene.

Ikke nøl til å ta kontakt med oss for innsyn, retting, sletting, eller om det skulle være noe annet du lurer på.

info@nordside.no